MAXHOME

Chính sách bảo mật MAXHOME

Các chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Maxhome luôn là một vấn đề mà Maxhome rất quan tâm và coi trọng. Tất cả chính sách bảo mật của công ty luôn luôn dựa trên nền tảng các điều luật quy định của pháp luật cụ thể tại: Điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP.

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Maxhome thực hiện các nguyên tắc sau:

Bảo mật tài khoản

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh), Maxhome có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và các phương tiện truyền thông khác. Khách hàng cũng có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

Maxhome có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/ hiển thị trên website của Maxhome.

Exit mobile version